NRK Meny
Normal

Mangler 50 ernæringsfysiologer, men studiet legges på is

UiT, Norge arktiske universitetet har alt klart, men vil ikke bruke egne penger på å starte ernæringsutdanning til høsten. De venter på friske penger fra Kunnskapsdepartementet.

Handleliste

Det er stor mangel på ernæringsfysiologer i Norge, størst er mangelen i Nord-Norge.

Foto: Kim Jansson / NRK

– Vi er klare for å ta imot 20–25 studenter. Interessen er god og vi har alt klart bortsett fra pengene, sier Magritt Brustad, instituttleder for samfunnsmedisin på UiT.

Tall Helsedirektoratet har regnet ut viser at det er stor mangel på klinisk ernæringsfysiologer i hele landet. Men mangelen er størst i Nord-Norge. Landsdelen mangler mellom 45–50 bare i primærhelsetjenesten.

Folkesykdommer og ernæring

Magritt Brustad

Instituttleder for samfunnsmedisin på UiT, Magritt Brustad

Foto: Kristine Østvold / NRK

– Dette er en svært viktig utdanning. Vi vet jo at folkesykdommer som rammer store deler av befolkningen er ernæringsrelatert. Da snakker vi om sykdommer som diabetes, kreft, hjerte- og karsykdommer, og benskjørhet, sier Brustad.

– Hvor mange penger er det dere trenger for å starte opp ernæringsutdanningen?

– Vi har behov for åtte millioner kroner

Ifølge Diabetesforbundet regner man med at vel 70 % av dem som har diabetes type 2 er overvektige.

Øivind Kristensen, fagkonsulent i Nasjonalforeningen for folkehelsen, regner med 17 prosent av den voksne befolkningen, eller om lag 600 000 personer, lever med helseproblemer knyttet til mer eller mindre alvorlig hjerte- og karsykdom.

Det er vanskelig å angi hvor mye at dette som skyldes ernæring, skriver han i en e-post. .

Viktig for spesialisthelsetjenesten

Forsker Randi Julie Tangvik, ved Universitetet i Bergen, avla i mars en doktorgrad om ernæring som risikofaktor ved sykdom. Den viste blant annet at det var sammenheng mellom underernærte pasienter og hvor lenge de ble liggende på sykehus i forhold til andre pasienter.

– Vi ser at de underernærte pasientene var inne på sykehuset dobbelt så lenge. Dette er et mønster man ser selv om man ikke tar hensyn til alder på pasientene, sier Magritt Brustad.

«Vi fant at hver tredje inneliggende pasient var i «ernæringsmessig risiko». Denne tilstanden var sterkt assosiert med økt sykelighet, lengre og flere sykehusopphold samt en høyere dødelighet det påfølgende året. Særlig utsatt var eldre og pasienter med kreft og infeksjoner, men vi fant også en høy forekomst av ernæringsmessig risiko i de fleste pasientgruppene, uavhengig av alder, vekt og sykdom. Forsker Randi J. Tangvik, UiB »

Kommuner uten ernæringsfysiologer

Tromsø kommune har vel 70.000 innbyggere. Kommuneoverlege Trond Brattland, sier de ikke har en eneste klinisk ernæringsfysiolog ansatt.

Trond Brattland

– Det er et åpenbart behov for kliniske ernæringsfysiologer, sier kommuneoverlegen i Tromsø.

Foto: Petter Strøm / NRK

– I enkelttilfeller støtte vi oss på ekspertisen som er på Universitetssykehuset Nord-Norge. Men vi ser jo at det åpenbart er et behov fordi befolkninga blir stadig eldre og sykeligheten øker, sier Trond Brattland.

Tromsø kommune er ikke alene om å mangle kliniske ernæringsfysiologer. Etter det NRK forstår gjelder det alle kommunene i Troms og Finnmark også.