Manglende fokus på ernæring

Tromsø kommune er ikke flink nok til å forebygge og behandle underernæring hos eldre pasienter på et av Tromsøs sykehjem. Fylkesmannen i Troms har hatt uanmeldt tilsyn ved Seminaret Rehabiliterings- og omsorgssenter, avdeling korttid og rehabilitering, og har gitt kommunen avvik på punktet som handler om ernæring.