Mangel på bilmekanikere

Flere bilforhandlere sliter med å rekruttere nye bilmekanikere.
Ifølge Fellesforbundet er dette et landsomfattende problem, der fagarbeidere generelt er etterspurt. Mekanikere lokkes med bedre lønn og gunstigere turnus til andre næringer. Det kan til slutt ramme kundene, tror Per Ivar Harila, formann i Finnmark Bilbransjeforening.