Mange vil gjøre integreringstiltak

Det er stor interesse for å sette igang ulike integreringstiltak i Tromsø kommune. Innen fristen fikk kommunen inn 21 søknader fra lag og foreninger på til sammen 1,5 millioner kroner. Kommunen har 100.000 til disposisjon. Blant annet er det søkt om penger til internasjonal gatefest for barn, møteplass for innvandrere og Tromsøværinger, og ulike turneringer for unge flyktninger og innvandrere.