NRK Meny

Mange vil fly ambulansehelikopter

Fem helikopterselskap er med i kampen om å levere ambulansehelikoptertjenester i Nord-Norge fra 2018. Hvilke selskap som får kontrakten, skal avgjøres innen neste sommer. De fem som nå blir vurdert er Airlift AS, CHC Helikopter Service AS, Lufttransport AS, Norsk Luftambulanse AS og Scancinavian MediCopter AB. Daglig leder i Luftambulansetjenesten AS, sier han er svært fornøyd med at så mange som fem seriøse tilbydere er med i konkurransen.

Ambulansehelikopter
Foto: Øyvind Johan Heggstad