Nedgang i folketallet for nesten halvparten av kommunene

I 2040 vil elleve av de 24 kommunene i Troms ha færre innbyggere enn i dag. Størst nedgang blir det i Ibestad.

Ibestad kommune

Ibestad er kommunen i Troms det er ventet at får størst nedgang i folketallet i 2040. Mjøsundbrua skulle redde Ibestad fra fraflytting, men mange har forlatt kommunen etter at brua kom i 1994.

Foto: Linda Reinholdtsen

Folketallet vil også stå relativt stille i en del Troms-kommuner fram til 2040.

Det viser fersker beregninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som ble lagt fram tirsdag formiddag.

Beregningene viser også at vi vil bikke 6 millioner innbyggere i Norge like etter 2030.

Men veksten er ujevnt fordelt, ifølge SSB. Det er særlig de sentrale kommunene i Norge som vil vokse mye, og av fylkene er det Finnmark og Nordland som får størst nedgang. I nord skiller Troms seg ut med en noe høyere befolkningsvekst.

10.000 flere tromsøværinger

Hovedalternativet SSB har laget for befolkningsutviklinga viser hvordan den blir når middels utvikling i fruktbarhet, levealder, innenlandske flyttinger og innvandring er lagt til grunn.

Dag Sigurd Brustind

Dag Sigurd Brusting, ordfører i Ibestad, legger ikke så stor vekt på SSB-prognosene.

Foto: Ibestad kommune

Ikke uventet blir Tromsø vinneren i folketallsutviklinga i Troms. Ifølge SSB vil befolkninga her øke med 10.000 innbyggere i 2040, fra dagens 73.000.

Ibestad er Troms-kommunen som får størst nedgang. Dagens rundt 1400 innbyggere vil minke til 1.100 i 2040. Ordfører Dag Sigurd Brustind legger imidlertid ikke altfor stor vekt på beregningene.

– Dette er bare prognoser. Da SSB la fram tilsvarende beregninger for to år siden, var det ventet at vi skulle få en ganske stor vekst i 2040. Nå er det altså ventet en ganske kraftig nedgang. Det viser at relativt små tall i en liten kommune har stor betydning for selve prognosen, sier han til NRK.

Brustind sier at kommunen uansett må jobbe hardt i framtida for å øke befolkningsveksten og skape flere arbeidsplasser.

– Det må vi gjøre uansett hva tallene viser, arbeidsplasser det viktigste for å få et stabilt, godt folketall. Den jobbskapingen må gjøres i hovednæringa i Ibestad, som er oppdrettsnæringa. Det må også gjøres i nye næringer som for eksempel innen mineraler og knoppskytingsbedrifter. Alt dette jobbes det med, sier Brustind.

SSB-forsker Stefan Leknes sa til NRK tidligere i dag at kommunene som får nedgang typisk er små og ligger i usentrale strøk.

– De ligger ofte i nord. Av de 15 kommunene som har mer enn 15 prosent nedgang i folketallet, ligger 9 av dem i Nord-Norge, uttalte han.

Disse 11 Troms-kommunene får befolkningsnedgang i 2040:

 • Ibestad: Fra 1.400 innbyggere i dag til 1.100
 • Gratangen: Fra 1.100 innbyggere i dag til ca. 1000
 • Salangen: Liten nedgang fra dagens 2230 innbyggere
 • Dyrøy: Fra 1158 innbyggere i dag til ca. 1000
 • Tranøy: Liten nedgang fra dagens 1500 innbyggere
 • Torsken: Liten nedgang fra dagens 913 innbyggere
 • Berg: Liten nedgang fra dagens 915 innbyggere
 • Karlsøy: Liten nedgang fra dagens 2 200 innbyggere
 • Lyngen: Fra dagens 2800 til 2600
 • Kvænangen: Fra dagens 1200 til 1100
 • Kåfjord: Fra dagens 2150 til 2000

Disse kommunene får oppgang i 2040:

 • Tromsø: Oppgang fra 73.000 innbyggere til ca. 83.000
 • Harstad: Oppgang fra 24.000 innbyggere til 27.000
 • Lenvik: Fra 11.000 til 13.000
 • Kvæfjord: liten oppgang fra dagens 3000 innbyggere
 • Skånland: liten oppgang fra dagens 3000
 • Lavangen: liten oppgang fra dagens 1050
 • Bardu: Fra 4000 innbyggere til 4700
 • Målselv: Fra 6700 innbyggere til 7600
 • Sørreisa: Fra 3400 til 3900
 • Balsfjord: Fra 5.700 til 6.600
 • Storfjord: Fra 1800 til 1900
 • Skjervøy: Fra 2900 til 3200
 • Nordreisa: Fra 4.900 til 5600