NRK Meny

Mange sedelighetssaker i Salangen

Fra 2015 og fram til i dag har Salangen lensmannskontor fått 15 sedelighetssaker på bordet. Det kommer i tillegg til den store saken om ulovlig overgrepsmateriale mot barn som nå rulles opp. Det skriver Folkebladet. Lensmann Hans Roar Rasmussen sier til avisa at dette er svært ressurs- og tidkrevende saker, som skal prioriteres.