NRK Meny

Mange innspill om ny veg

Mange kom med innspill da Statens vegvesen varslet oppstart av reguleringsplanleggingen av Hålogalandsvegen. Det skal avgjøres hvilke areal Statens vegvesen trenger til den fremtidige vegen. Planen vil blant annet legge føringer på utforming av veg med kryss, støytiltak og adkomster til enkelteiendommer. Hålogalandsvegen skal knytte regionen sammen og omfatter E10, riksvei 83 og riksvei 85 fra Evenes til Harstad og Sortland.