Mange i nord har urovekkende høy gjeld

Norske husholdninger har for høy gjeld og mye av gjelda er bundet opp i bolig. I dag presenterte regjeringen sin strategi for å roe ned boligmarkedet.

Tromsø

Tromsø er en av de kommunene i Norge med høyest gjeld per innbygger.

Foto: Robert Greiner / NRK

Norske husholdninger er de mest forgjeldede i OECD-området. Ikke bare topper norske husholdninger listen over størst andel av husholdninger med gjeld. Vi er i tillegg også på topp når det gjelder størrelsen på gjelden.

Espen Sirnes

Espen Sirnes, førsteamanuensis i finans ved Handelshøgskolen i Tromsø.

Foto: Håvard Gulldahl / NRK

Det gjelder også i Nord-Norge, i aller høyeste grad, sier Espen Sirnes, førsteamanuensis i finans ved Handelshøgskolen i Tromsø.

– Alta, Tromsø og Hammerfest er tre store pressområder, og de ligger veldig høyt på lista i Norge. 21 prosent av befolkningen i disse byene har gjeld som er høyere enn tre ganger inntekt, sier Sirnes til NRK.

Boligpakke

Boligprisene har det siste året steget voldsomt, og mange frykter at et skifte kan komme, med fallende boligpriser og med økende problemer blant låntakere til å betjene de høye lånene sine.

Dersom folk låner mer enn de evner å betjene over tid og boligprisene faller, kan bankene få store problemer. Et bank-kollaps kan true hele norsk økonomi.

Strengere regler

Politikerne har nå sett på en løsning for å bedre økonomien i Norge.

Regjeringen innfører en forskrift om at bankene ikke kan låne ut mer enn 85 prosent av verdien på boligen. Dette er regelen i dag, men blir nå formalisert i en forskrift som bankene må forholde seg til frem til 2017.

Nytt er også at når folk låner mer enn 70 prosent av boligens verdi må de betale avdrag fra første år.

– Innse realiteten

Espen Sirnes mener det er viktig å be om hjelp om man sitter med høy gjeld.

– Har man for mye gjeld, må man prate med banken og få hjelp til å håndtere situasjonen. Det blir ikke bedre av seg, så det er viktig å innse realiteten før det er for sent, sier han.

– Men hvordan kan «verdens rikeste land» ha fått så stor gjeld?

– Det kan ha sammenheng med det høye lønnsnivået. Bankene ser ikke noe problem med å låne ut, og med lav rente er det mange som ønsker å låne. Mens ut i den store verden er vi på bunn, sier Sirnes.