Normal

Maktesløse overfor piratfisker

En uregistrert tråler tyvfisker i "Smutthullet".

Fartøyet "Joana"
Foto: Kystvakta

En uregistrert tråler har nå tyvfisket i en måned i det internasjonale farvannet "Smutthullet" i Barentshavet.

Norske myndigheter er foreløpig maktesløse, og må se på at båten fisker uten kvote.

- Vi har ikke hjemmel i norsk lov til å arrestere båten, sier statsadvokat i Troms og Finnmark, Lars Fause

Usikkert hvem som eier båten

Tråleren har oppgitt å være fra den vestafrikanske øystaten Sao Tome and Principe. Den har ikke flagg og den har overmalte kjennetegn. Mye tyder på at opplysningene de har oppgitt ikke stemmer.

Sjef Kystvakta i Nord, Steve Olsen, sier de vurderer situasjonen fortløpende.

- Vi klarer ikke å få bekreftet hvor båten kommer fra, selv om vi har våre mistanker, sier Olsen.

Har fått nok

Men nå har både fisker- og miljøvernorganisasjonene i Norge fått nok. De krever handling.

Leder i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen er skuffet over den manglende muligheten til å pågripe fiskeren.

- Vi er veldig skuffet hvis ikke statsadvokaten skaffer seg en lovhjemmel og arresterer tråleren, sa Nilsen i Nordaførr i dag.