Mæland vil ikke ta over

Kommunalminister Monica Mæland (H) vil ikke ta over arbeidet med å slå sammen Finnmark og Troms. Det melder NTB. I stedet inviterer hun til dialog for å komme videre. I et ekstraordinært møte i fylkestinget fredag sa fylkestinget i Troms nei til å bidra i en fellesnemnd uten Finnmark.