Barn må vente 50 dager på dommeravhør

Barn må vente 50 dager på dommeravhør om vold og seksuelle overgrep. Justisministeren er bekymret.

Justisminister Grete Faremo

Justisminister Grete Faremo besøkte Tromsø søndag.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Barn må vente opp mot 50 dager fra vold og seksuelle overgrep blir anmeldt til de avhøres av en dommer.

Og det kan gå ett år før saken kommer opp for retten – etter at etterforskningen er avsluttet, dette er svært uheldig mener de ved barnehuset i Tromsø.

– Det kan minske sjansene for at barnet klarer å fortelle om det de har opplevd. Noen unger lever med vold fram til den dagen de skal avhøres. Andre kan allerede være plassert i beredskapshjem, fosterhjem. At tida da går, er problematisk, sier leder for Barnehuset, Ståle Luther.

Søndag informerte han justisminister Grete Faremo om tilstanden, da hun besøkte byen og Barnehuset.

Selv om Troms politidistrikt er blant de raskeste i landet til å oppklare slike saker, er Faremo bekymret.

– Tida er en viktig faktor. Derfor er det et av de temaene som får størst oppmerksomhet, både i evalueringen som nå finner sted, og politisk etterpå, sier Faremo.

Erfaringene viser at de fleste barn blir utsatt for vold og seksuelle overgrep innad i familien. Justisministeren mener det gir like stor grunn til bekymring.

– Det er et stort samfunnsproblem, og det har likevel vært veldig mye taushet og skam rundt dette. Nå mener jeg vi skal ha dette opp og fram og legge så godt som mulig til rette for at også både barn og andre blir hørt med sine historier, på en faglig god måte, sier statsråden.