Må utrede Reinøyatunnelen igjen

Statens vegvesen må utrede om den planlagte traseen for undersjøiske tunnelen til Reinøy i Karlsøy kan endres. Tunnelen har en stigning på åtte grader og i følge kravet bør den ikke overstige fem grader. Derfor må prosjektet i Karlsøy gjennomgås på nytt, sier avdelingsdirektør Randi Harness i Vegdirektoratet.