Krevde milliontilskudd for norskundervisning - må tilbakebetale

Vadsø kommune har krevd milliontilskudd for norskundervisning de ikke har gitt asylsøkere. Nå må de tilbakebetale staten 724.000 kroner.

Manglende språkopplæring

Asylsøkere manglet språkopplæring tross tilskudd til undervisning.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

– Hvis kommunen har mottatt penger har de også en plikt til å gi undervisning, sier Dulo Dizdarevic.

Dulo Dizdarevic, regiondirektøri IMDI

Dulo Dizdarevic og IMDi har gitt Vadsø frist til 15. oktober for å tilbakebetale tilskuddsmidlene.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Han er regiondirektør i Integrerings- og mangfolds direktoratet region Nord. I brevet IMDi har sendt Vadsø kommune skriver de: IMDis vurdering er at det for tilskuddsåret 2013 er utbetalt tilskudd til asylsøkere i
mottak på feil grunnlag.

– Summen vi har kommet fram til er regnet ut fra forholdet mellom hvilke undervisningstimer som skulle blitt levert, og hvilke som faktisk ble levert i henhold til avtalen, sier Dizdarevic.

Regiondirektøren er klar: De som mottar penger til norskopplæring må gi opplæring.

Tilskudd 2013

Vadsø kommune har mottatt følgende utbetalinger av tilskudd til norskopplæring i
mottak for tilskuddsåret 2013:

1. kvartal 2013 – 362 000 kroner
2. kvartal 2013 – 398 200 kroner
3. kvartal 2013 – 325 800 kroner

Til sammen – 1 086 000 kroner.

IMDis vurdering er at det for tilskuddsåret 2013 er utbetalt tilskudd til asylsøkere i
mottak på feil grunnlag. Ut fra en helhetlig vurdering, har IMDi kommet til at Vadsø
kommune ikke kan tilgodeses med tilskudd for 2., 3. og 4. kvartal 2013, til sammen
868 800 kroner.

På dette grunnlag krever IMDi at utbetalte tilskudd for 2. og 3. kvartal 2013 på kr 724 000 tilbakebetales. Tilskudd for 4. kvartal 2013 (kr 144 800) som IMDi allerede har holdt tilbake, vil dermed ikke bli utbetalt.

Ikke helt enig med IMDi

Rådmann Jens Betsi er veldig klar på at om Vadsø kommune har mottatt midler som de ikke har rett og krav på, så er det en selvfølge at de skal betales tilbake. Men forklarer at de ikke helt forstår kravet. De har stilt IMDi spørsmål om tilbakebetalingen som er på over 700 000 kroner.

Jens Betsi

–Vadsø kommune har hele tiden vært klar på at midler som kommunen ikke har rett eller krav på skal tilbakebetales, sier Rådmann Jens Betsi.

Foto: Arnstein Jensen/NRK

–Vi hele tiden har hatt en klar intensjon om å gi opplæring, og derfor har kommunen søkt om tilskuddene som skal til.

– Vår oppfatning er at flere av asylsøkerne som man nå krever tilbakebetalt penger for manglende undervisning, har i ettertid fått sin lovbestemte opplæring, og da er det litt vanskelig for oss å forstå kravet.

– Årsaken til at disse gruppene ikke fikk opplæringen så tidlig som mulig, er at kommunen hadde kapasitetsmessige utfordringer for å få det til, sa Betsi til NRK tildligere i år.

Vadsø kommune har hele tiden jobbet med å få på plass undervisningen. Kommunen har fått inn private aktører til å stå for undervisningen, og det har bedret situasjonen.


Les også: Språksommel rammer asylsøkere

Saken er avsluttet

– Det som er viktigst for oss nå er at Vadsø har kontroll over norskopplæringen. Slik at de som ikke har fått et tilbud om, og har plikt til å få norsk med samfunnsfag, får dette tilbudet nå, sier regiondirektøren.

Dizdarevic regner saken mot Vadsø kommune som avsluttet. Kommunen har fått på plass undervisning som er lovpålagt.

– Vadsø er en veldig viktig aktør både i arbeidet med å bosette og kvalifisere flyktninger, og det har de gjort i mange år. Og det har de gjort veldig bra. De har i en periode kommet i en situasjon med særskilte utfordringer, og den situasjonen har de nå klart å komme seg ut av, så fra vår side er saken avsluttet.