NRK Meny

Må tilbakebetale 250.000,-

En gårdbruker i Tranøy må betale 250 tusen kroner tilbake til staten, penger han har fått i tilskudd til gårdsdrifta flere år tilbake. Det er landbruksdirektoratet som har fattet vedtaket etter at kommunen og Fylkesmannen har kontrollert tallet på dyr og arealer. Myndighetene mener bonden har gitt uriktige opplysninger.Bonden har ikke svart på NRKs henvendelse.