NRK Meny
Normal

Usikker fremtid for Tirpitz-museet

Tromsøs Tirpitz-museum risikerer å bli stengt for publikum - lite tilskudd fra kommunen gjør framtida for forsvarsmuseet usikker.

Gjenstander og effekter fra Tirpitz fra gulv til tak i den nedlagte ammunisjonsbunkersen.
Foto: Øyvind Arntsen / NRK

Tromsø forsvarsmuseum, som blant annet har en utstilling fra slagskipet Tirpitz, risikerer å måtte stenge.

Museet på Midtre Kaldslett i Tromsø får ikke faste tilskudd fra stat eller kommune, og drives av idealister.

– Ligger dårlig an

Leder Leif Arneberg ved Tromsø Forsvarsmuseum er skuffet over kommunen:

– Jeg synes å merke at krigen og krigstiden med okkupasjon i Tromsø ikke skal omtales så mye. Sånn har jeg følt det som innflytter i Tromsø. De fem årene var en vanskelig periode i Norge, også i Tromsø. Hvis vi skal glemme de årene med at det kommunale systemet ikke vil være med på å huske det, så ligger vi dårlig an.

De siste to årene har museet fått 30 000 kroner fra Tromsø Kommune. De pengene dekker strøm før ett år. Men penger til ansatte eller større lokaler har de ikke fått.

Foreslår samarbeid

Det er heller ikke snakk om en fast støtteordning. Dette må søkes om hvert år.

Dette er et lokalt og et nasjonalt ansvar, mener Vibeke Ek som er leder for Kultur, Idretts- og Oppvekstmuseet i Tromsø Kommune.

– Først og fremst må jeg få en henvendelse fra Forsvarsmuseet. Dette er også en sak for oss nasjonalt sett. Hva gjøres andre steder for slike viktige museum, og hva kan man gjøre i landsdelen? Kan det være et samarbeid nasjonalt, lokalt og med de frivillige organisasjonene som gjør at vi sammen kan greie å vareta det for framtiden.

På Tirpitzmuseet i Tromsø er det alle slags gjenstander fra Tirpitz. Her er vrakgods fra messa.

På Tirpitzmuseet i Tromsø er det alle slags gjenstander fra Tirpitz. Her er vrakgods fra messa.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK