NRK Meny

Må slippe elektronisk melding

Et samlet Landsstyre har avvist Fiskeridirektoratets høringsforslag om å innføre elektronisk rapportering for den minste kystflåten. Direktoratet legger opp til et noe enklere rapporteringsregime enn for fartøyene over 15 meter, men det blir likevel et betydelig merarbeid for fiskerne når de er på havet, mener Norges Fiskarlag.