Må selge rådhuset til kommunen

Investor Ola Giæver jr. er i Nord-Tingrett dømt til å selge en av sine eiendommer til Lyngen kommune, skriver Nordlys. Bygget har blitt utleid til kommunen og brukt som rådhus. En leieavtale fra 2012 er årsaken til at Lyngen og investoren endte i retten. Ifølge avisen skulle kommunen kjøpe bygget i 2014, men Giæver har hevdet de var for sene til å benytte seg av opsjonen – og at kommunen måtte betale 2 millioner kroner i året fram til 2020 – da leiekontrakten går ut. Isteden må Giæver betale kommunen 1.106.000 i kompensasjon for leieutgifter.

Ola Giæver
Foto: NRK