NRK Meny
Normal

Må reise 500 kilometer for å få cellegift

Tilbudet om å gi cellegift til kreftpasienter på Sonjatun i Nordreisa er ennå ikke klart. Det betyr at enkelte pasienter må ta ekstrabelastningen med å reise til og fra sykehuset i Tromsø for å få sin kur. I noen tilfeller behøver ikke behandlingen å ta mer enn ti minutter.

Sonjatun
Foto: nrk

Enkelte kreftpasienter kan få cellegiftkurer utenfor sykehusene slik at de ikke behøver å ta belastningen med å reise til sykehuset.

I dag kan Skjervøy, Lenvik og Kåfjord kommuner gi sine innbyggere dette tilbudet.

Gode erfaringer

Universitetssykehuset Nord-Norge mener ordningen med å gi cellegift ute i hjemkommunen er et utmerket tilbud som de er godt fornøyd med.

– Dette er en veldig trygg behandling å gi, og de fleste kreftpasientene har gode erfaringer, sier leder for kreftavdelinga på UNN, Magnar Johansen.

Cellegiftstativ
Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Det som kreves er at kommunen har kreftsykepleier som kan gi cellegift rett i blodet. Så må det være en lege i nærheten som kan ha ansvaret for den medisinske behandlingen lokalt. Når det gjelder utstyr så må det være på plass i forhold til å blande medikamentene. Her stilles det særskilte krav.

Fikk penger fra legat

Tilrettelegging av cellegiftbehandlingen har vært et sterkt ønske fra mange i Nordreisa, ikke bare kreftpasientene og befolkninga generelt, men også politikere. Kommunen bevilget i fjor 200.000 kroner til dette. Fra Giævers legat fikk kommunen over 130.000 kroner.

I dag må enkelte pasienter reise til UNN uansett fordi behandlingen er så komplisert og krever det. Men for dem som kan få cellegift i hjemkommunen betyr det å reise langt for å få behandling en merbelastning i en allerede vanskelig tid.

– Håper det løser seg

Grunnen til at kommunen ikke kan gi alle kreftpasientene behandling på Sonjatun skal etter det vi forstår skyldes at kreftsykepleieren går i turnus og ikke heltid på dag. Dermed må flere reise til Tromsø.

Lederen for Distriktsmedisinsk senter i Nord-Troms, Aina Karoline Hagen, tror tilbud til alle som trenger det kan være på plass til sommeren.

– Vi behandler noen i dag hos oss, men kan ikke tilby alle cellegift. Vi har stor forståelse for at dette er en merbelastning for denne såbare gruppa. Nå skal vi ha på plass en helhetlig plan for kreft- og lindrende behandling snart og da håper vi saken løser seg, sier Aina Karoline Hagen.