NRK Meny
Normal

Må leve med halvferdig vei

Selv om det gis mer penger til veier i statsbudsjettet, blir ikke E6 til Alta fullført.

E6 vest for Alta
Foto: Rune Berg

- En historisk satsing som peker ut en annen og langt mer offensiv kurs for å bygge hele landet.

Slik beskriver samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) regjeringens satsing på veier og jernbane.

Men regjeringen bevilger likevel ikke penger til å fortsette arbeidet med utbedring av E6 vest for Alta. Regjeringen gir derimot 29 millioner kroner for 2009 for å fullføre arbeidet på strekningen Langnesbukta - Jansnes som åpnes for trafikk nå i høst.

Skuffelse i næringslivet

At veien nå ikke fullføres reagerer NHO i Finnmark kraftig på.

- Vi har snakket i utallige sammenhenger med politikere på alle nivå om saken og vi hadde forventet gehør.

- Vi har påvist de ulempene det gir for næringslivet å ikke fortsette utbygginga, og hvilken transportusikkerhet det ligger i det fordi det er en farlig vei, uttaler regiondirektør Marit Helene Pedersen til NRK.

Penger til rassikring

Men noen positive nyheter for samferdselssektoren i nord fins det også i budsjettet. Blant annet er det satt av 5 millioner kroner til å planlegge opprusting av E105 og veiløsninger i Kirkenesområdet.

For "øvrige riksveier" er det foreslått en statlig investeringsramme på 103 millioner kroner i 2009. Av dette skal 55 millioner kroner gå til rassikring og 30 millioner kroner prioriteres til å starte omlegging av riksvei 94 ved Sjåholmen bru/Kargenes i Kvalsund kommune.

- Alt dette er bra, men skuffelsen over E6 overskygger det meste, sier Marit Helene Pedersen.

Start på Ryaforbindelsen

I Troms er det satt av 61 millioner til rassikring av veier. Veiene som blir prioritert er fylkesvei 347 Arnøy (første byggetrinn) og fylkesvei 15 Dale - Alvestad på Grytøy. I tillegg prioriteres mindre rassikringstiltak på E8 i Lavangsdalen sør for Tromsø og på riksvei 91 Hov - Breivikeidet.

I tillegg blir det oppstart for Ryaforbindelsen i løpet av våren 2009, hvis Stortinget gir sin støtte til dagens budsjettforslag. 75 millioner er satt av til prosjektet, som omfatter bygging av en undersjøisk tunnel mellom Balsnes og Larseng i Tromsø kommune.

Riksvei 867 Samamoa – Ervik skal også åpnes i løpet av 2009.

Ny asfalt

I tillegg til de større investeringene, blir det også lagt ny asfalt på en rekke kortere strekninger i Finnmark og Troms.

Finnmark:

• E6 Lakselv – Karasjok

• E6 Tana bru - Neiden

• Rv92 Karasjok - Gievdneguoika

• Rv 93 Alta – Finland grense

• Rv882 Tappeluft – Kobbevik

Troms:

• E6 Nordkjosbotn – Skibotn

• E6 Rotsund - Storslett

• E6 Oksfjordhamn – Sandneselv

• E8 Riksgrensen - Skibotn

• Rv83 Tjeldsund bru - Harstad

• Rv86 Andselv - Torsken

• Rv824 Bømyra - Ramsund

• Rv825 Tjeldsund bru - Grov

• Rv855 Buktamo - Finnfjordbotn

• Rv855 Storsteinnes - Eidkjosen