Må kutte millionbeløp: – Dramatisk, sier sorenskriveren

De neste to årene må Nord-Troms tingrett kutte utgiftene med 1,3 millioner.

Nord-Troms tingrett.

Nord-Troms tingrett må kutte i utgiftene med 1,3 millioner kroner.

Foto: Harald Albrigtsen / NRK

Årsaken er at Stortinget har bevilget mindre penger til driften av tingretten og lønn til de 26 ansatte. Sorenskriver Unni Sandbukt sier dette vil kunne få store konsekvenser.

– Jeg vil beskrive situasjonen som relativt dramatisk. Etter mitt syn har vi ingen ansatte og avgi. De som er her, er i produksjon og vi har allerede store restanser på straffesakssiden. Vi skal gjøre en analyse, men akkurat nå ser jeg ikke hvor vi ellers skal hente disse millionene enn å kutte i bemanningen, sier hun.

Unni Sandbukt

Sorenskriver Unni Sandbukt er bekymret over budsjettkuttet for Nord-Troms tingrett.

Foto: Kristine Østvold / NRK

Stor økning i straffesaker

I fjor kom det inn 416 straffesaker til Nord-Troms tingrett. Dette er en økning på 22% fra året før. Når tingretten nå må kutte i økonomien, betyr det lengre saksbehandlingstid og dårligere service. Det gjør sorenskriver Unni Sandbukt bekymret.

– Det som bekymrer meg er at vi ikke skal klare å behandle sakene innen rimelig tid, så folk får avgjørelsene sine så raskt som en domstol bør levere dem. Det er jo en viktig del av tilliten til domstolen at vi klarer å avvikle saker innen rimelig tid.

Klarer ikke fristene

Sorenskriveren sier at Nord-Troms tingrett over år har vært en domstol som har klart å holde seg til fristene som stortinget har satt, for behandling av sakene. Etter fjoråret er det derimot fortsatt mange saker som ikke er behandlet.

– Når vi ikke klarte det for 2016 er det fordi vi ikke har hatt nok folk og ressurser å sette inn for å få det til, og nå ser det ut til at trenden fortsetter i 2017, sier hun.