NRK Meny
Normal

Må kutte 20 millioner etter Alta-utbygging

Helsesenter-utbygging i Alta kan føre til at Finnmarkssykehuset mangler 20 millioner på drifta.

Helse Nord vedtok i dag tidenes satsing på helsetjenester i Alta. 
Ingen kommuner på Altas størrelse har lengre avstand til sykehus i Norge- og dermed har folk i en årrekke krevd å få et bedre tilbud.

Reporter: Gyda Hesla

En stor utbygging av helsesenteret i Alta, kan føre til at Finnmarkssykehuset vil mangle 20 millioner kroner på drifta.

Torbjørn Aas

Direktør Torbjørn Aas i Finnmarkssykehuset.

Foto: Finnmarkssykehuset

Utbygginga vil nemlig føre til at drifta av helseforetaket blir dyrere enn i dag.

– Det har vi også spilt inn som en bekymring i hele prosessen, og da må vi igjen snakke om Finnmarkssykehuset sitt lokale tilbud. Vi må selvfølgelig finne inndekning på disse midlene, sier direktør Torbjørn Aas ved Finnmarkssykehuset.

Kontroversiell sak

Alta helsesenter

Her på Alta helsesenter skal pasientene fremover få en rekke nye tilbud.

Foto: Rebekka Ellingsen

På Helse Nord sitt styremøte onsdag landet man et vedtak i en sak som har skapt vondt blod i Finnmark i flere tiår.

I et spleiselag med Alta kommune skal helseforetaket bruke 267 millioner kroner på en utbygging som starter neste år.

Og tross utsiktene til kutt andre steder mener styreleder Bjørn Kaldhol i Helse Nord utbyggingen er riktig.

– Dette er den største befolkningskonsentrasjonen i landet som ikke har sykehus. Dette er ikke bare et løft for befolkningen i Alta, men også i nabokommunene. Jeg er sikker på at dette blir veldig bra, sier han.

Må beholde pasienter

Men utbygginga fører til at drifta av det lokale helseforetaket blir mellom 17 og 34 millioner kroner dyrere. På dagens styremøte kom det derfor en årlig tilleggsbevilgning på 15 millioner kroner. Men i verste fall blir gapet på 19 millioner kroner.

– Det som blant annet da er viktig er at vi stopper pasientlekkasje ut av Finnmarkssykehuset. Det å behandle pasientene i eget sykehus gir oss mer inntekter. Her må vi spille på lag med fastlegene og primærhelsetjenesten, slik at vi beholder flest mulig pasienter i Finnmark, sier Torbjørn Aas.

Bredt tilbud

Vedtaket i styrket i Helse Nord i dag innebærer følgende:

  • Poliklinisk aktivitet skal økes med 80 prosent innen 2020.
  • Dagkirurgi skal økes med 115 prosent innen 2020.
  • 200 flere konsultasjoner for gravide innen 2018.
  • Installere MR-maskin og utvide antall ultralydundersøkelser innen 2020
  • Etablere 20 sykehussenger i nybygg.
  • Installering av CT-maskin skal vurderes innen 2016.
  • Legebemanninga på sykestue skal styrkes med allmennlege og indremedisiner.
  • Nybygg på 4000 kvadratmeter med sykesenger, fødestue, operasjonsstuer og billeddiagnostikk etableres.

– Pasientene er vinnerne

Dermed vil rekke pasienter i Alta, Kautokeino, Loppa og Kvænangen få et helsetilbud mye nærmere sitt hjemsted.

– De store vinnerne er pasientene som slipper å reise for å få disse tjenestene. Man kan få de i Alta med kortere ventetid enn det har vært tidligere, sier kommunelege Kenneth Johansen, som har vært sentral i planleggingen av det nye tilbudet.