Bilfører må i fengsel etter dødsulykke

25-åring på motorsykkel døde etter å ha kollidert med bilen og tilhengeren. Bilføreren var ikke nok aktsom.

Ulykke

Ulykka skjedde i Eidjosen i Tromsø. Nå må bilføreren i fengsel.

En 43 år gammel mann er i Nord-Troms tingrett dømt til fengsel i 60 dager etter ei trafikkulykke i Eidkjosen på Kvaløya i Tromsø 28. mai 2013.

Den 43 år gamle bilføreren som kjørte med tilhenger, var ikke tilstrekkelig oppmerksom i det han krysset motgående kjørebane på vei inn til Eide handel, og han sjekket ikke om det var møtende trafikk i umiddelbar nærhet. En 25 år gammel motorsyklist kom så i motgående kjørebane og kjørte inn i 43-åringens kjøretøy.

Motorsykkelføreren ble sendt til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø der han døde av skadene han var blitt påført i ulykka.

Hadde ikke riktig sertifikat

Han fradømmes også førerretten til motorvogn i tre år og må avlegge ny førerprøve for å få sertifikat igjen.

Han frifinnes for kravet om å betale oppreisning til de etterlatte.

Retten skriver: «Tiltaltes manglende oppmerksomhet mot måtgående trafikk skyldtes ikke et øyeblikks uoppmerksomhet eller feilfordeling av oppmerksomheten, og kan ikke karakteriseres som ubetydelig. Retten finner at uaktsomheten var så markert at den rammes av straffelovens paragraf 239, og da også av vegtrafikklovens paragraf 3. Tiltalte har erkjent, og retten finner bevist at tiltaltes førerkort ikke dekket den aktuelle kombinasjon av bil og tilhenger. Det må anses som uaktsomt at han ikke var klar over dette, og derved førte et vogntog han ikke hadde førerkort for».

– Min klient tar dette svært tungt, men har foreløpig ikke avgjort om han skal anke dommen, sier forsvarer Per-Ellef Krokan til NRK.

Se video fra mai 2013:

Motorsyklist omkom i ulykke i Eidkjosen.