NRK Meny
Normal

Må droppe høstbeitet for å redde reinflokken

Reindriftutøver Nils Mikkelsen Sara har måttet droppe og ta flokken sin til høstbeite, der er det rett og slett ikke mat.

Rein på Sømna.

Det har aldri før vært så lite mat til reinen på Finnmarksvidda som det er nå, derfor velger reindriftutøvere å kjøre reinen til bedre beiter eller drive vinterfôring av dyrene. Illustrasjonsbilde.

Foto: Herdis Arnes Solheim

I år har reindriftsutøver Nils Mikkelsen Sara sett seg nødt til å frakte reinen direkte fra sommer- til vinterbeite for å redde reinsdyrene sine.

Årsaken er at det aldri har vært så lite mat til reinen på Finnmarksvidda som nå, i følge en ny rapport. Og både reineiere og landbruksdirektoratet frykter en hard vinter med reindød på vidda.

– Beitene er jo slitt, det er ren fakta. Det ser vi jo på vinterbeite-områdene, at det er ikke lavbeite som det har vært tidligere, sier Mikkelsen Sara.

Nils Mikkelsen Sara

Reindriftsutøver Nils Mikkelsen Sara har måtte frakte reinflokken med trailer rett til vinterbeite for å redde dem.

Foto: Privat

Fraktet reinene med trailer

Nils Mikkelsen Sara er leder for reinbeitedistrikt 19 på Sørøya, og ser det samme som forskerne. Det er lite mat til reinen på Finmarksvidda.

Han er fremme med flokken på vinterbeiteområdet ved Suossjavri, midt mellom Kautokeino og Karasjok. Men i år ankom reinflokken vinterbeitet stuet inn i trailere, og mye senere enn vanlig.

De har kjørt forbi området der de tradisjonelt har vært om høsten, for å unngå avmagring av dyra.

– I år valgte vi et prøveprosjekt med å føre all reinen med trailer fra sommerbeite og rett til vinterbeitet. Det er på grunn av at beitene har blitt kraftig slitt, spesielt de siste ti årene, sier Nils Mikkelsen Sara.

– Erfaringsmessig de siste årene så har det vært slik at når vi kommer over på fastlandssiden og oppholder oss der opp til en halvannen måned, så bli reinen rett og slett avmagra.

Tidligere leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL), Nils Henrik Sara var tidligere i vinter inne på samme problematikk som kollega Nils Mikkelsen Sara.

– Mange påstår at det ikke er for mye rein til beitene som er tilgjengelige. Med egne øyne har vi sett at dette ikke er sannheten. Det er enkelte som nærmest skryter av at beitene ikke er ødelagt, men disse snakker ikke sant, sa Nils Henrik Sara til NRK .

Ordningen med å leie trailere svir i lommeboka, men redder dyra. Men selv om Nils Mikkelsen Sara har en av de mindre reinflokkene i Finnmark, har han ikke lengre noe valg.

– Vi har valgt å gjøre dette nå. Vi ser jo resultatet med en gang, nå har reinen beholdt fettlaget og kondisjonen når vi er framme her på vinterbeitene.

(Saken fortsetter under bildet.)

Grenseområde mellom Norge og Finland

Bildet viser et av de siste områdene på norsk side (nærmest) der det er reinlav, på grensen mot Finland. På andre siden av grensen sees finske helårsbeiter som viser gråe, altså slitte beiteområder. Norut-forskerne mener at samme situasjon kan bli en realitet i Norge, hvis utviklingen fortsetter.

Foto: Bernt Johansen / Norut

– Lavdekket har gått drastisk ned

Bernt Johansen er en av forskerne som i nesten tretti år har brukt satelittdata til å se på hvordan beiteforholdene på Finnmarksvidda har endret seg.

Bernt Johansen

Seniorforsker ved Norut, Bernt Johansen.

Foto: Norut

– Endringene er dramatiske over tid. Nå er vi nede på det laveste nivået vi har målt i denne perioden. Nå viser tallene at man har cirka fire til fem prosent tette og gode lavheier på Finnmarksvidda, sier Johansen.

I Juni i år overleverte han og kollegaene sin hittil siste og mest nedslående rapport til sin oppdragsgiver, tidligere Reindriftsforvaltningen, nå Landbruksdirektoratet.

– Resultatene er jo ganske klare og viser jo at lavdekket har gått drastisk ned. Når vi startet dette i 1987 så utgjorde lavdekket 19 prosent av totalarealet. De siste resultatene viser at lavdekket i 2013 er nede i dramatiske fire prosent, sier administrerende direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet.

Rapporten konkluderer også at et høyt reintall er hovedårsaken. I november fortalte NRK at en rekke reineirere har latt flokkene vokse, på tross av krav om å få ned antallet dyr.

I årets slaktesesong har også flere hundre dyr blitt kasta på grunn av lav slaktevekt. Jørn Rolvsen i Landbruksdirektoratet frykter det kan bli en hard vinter på vidda.

– Vi hadde jo en tøff vinter i fjor og, med mye isdekke og vanskelige beiteforhold. Når man i tillegg ser dette i sammenheng med et historisk lavt lavdekke, som er den viktigste maten til reinen på vinteren, så er dette veldig krevende.

Reintelling Sørøy Nord

Nils Mikkelsen Sara under reintelling ved reinslakteriet i Breivikbotn.

Foto: Privat

– Kan bli katastrofalt for reindrifta

Mens andre reinere også i fjor for første gang har valgt å vinterfôre, ved å kjøre fôr ut til reinflokkene på beite, er det ennå greit med mat til flokken til Nils Mikkelsen Sara på vinterbeitet på Soussjavri.

Han er derimot i tvil om hvor lenge det vil holde med nok mat til dyrene.

– Hvis det blir en tøff vinter når lavbeitene er slitt, og dårlige beiteforhold med islag i tillegg, da vet vi resultatet. Da blir det avmagring og reindød.

Han påpeker at dette kan bli katastrofalt for næringa han tilhører.

– Når beitegrunnlaget blir borte, så blir det jo skadelig for reindriften selv. Det er jo snakk om mat til dyrene og når maten blir borte fra fatet, så blir det jo katastrofale følger, avslutter Mikkelsen Sara.