NRK Meny
Normal

Lysner for nytt gigantprosjekt

Penger som brukes til drift av ferger på fylkesveiprosjekter, skal nå kunne brukes som finansiering når det bygges bru eller tunnel på disse strekningene. Det sier regjeringa. Dette kan bety mye for å få til en snarlig utbygging av Ullsfjord-forbindelsen i Troms.

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen fra Troms Høyre om Ullsfjord-forbindelsen.

  • Se intervju med Kent Gudmundsen øverst i saken!

– Ja, dette vil få stor betydning for dette prosjektet, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen fra Troms Høyre.

Det var kommunalminister Jan Tore Sanner som på landsmøtet til Høyre kom med nyheten om at fergepenger kan brukes til utbygging av fylkesveiene. Nyheten ble mottatt med stor applaus.

Ei slik ordning kan få stor betydning i hele landet, også i Troms.

Det har vært et tydelig krav om at pengene fra fergedrift ikke bare skal brukes til bygging av bru og tunneler på riksveier, men at ordninga også skal gjelde fylkesveier, sier Sanner til NRK Troms.

Fergefri veiforbindelse

Ullsfjordforbindelsen er et planlagt veiprosjekt i Tromsø og Lyngen kommuner i Troms. Prosjektet vil erstatte den nåværende fergeforbindelsen.

Foruten å gi fergefri veiforbindelse mellom de to kommunene vil prosjektet også forkorte reisetiden mellom Tromsø og de øvrige kommunene i Nord-Troms med 10 mil.

Det vil også gi bedre forbindelser mellom Tromsø og bygdene i Ullsfjord-delen av kommunen, som i dag er hemmet av dårlige og rasutsatte veier.

Prosjektet vil koste milliardbeløp. Uklarheten om finansieringa som erstatning for fergene, er nå blitt borte.

Den nye ordninga vil gjelde fra 1. januar 2016, sier kommunalministeren.

Stor utålmodighet

Uklart regelverk om såkalte fergeavlastningspenger, har også rammet bygging av Langsundforbindelsen i Karlsøy.

Prosjektet er blitt utsatt i lang tid på grunn av dette. Utålmodigheten har vært stor. Det er blitt reist kritikk mot regjeringa på grunn av dette.

Men nå vil også Langsundforbindelsen få bruke denne nye ordninga, sier Kent Gudmundsen.

Ullsfjordforbindelsen

Slik ser den planlagte Ullsfjordforbindelsen ut.

Foto: Ullsfjordforbindelsen AS