Lukt av asfalt på 60 km vei i Troms

Totalt ligger det an til at omtrent 60 km med fylkesveg blir asfaltert i år, til en samlet kostnad på knappe 90 millioner.

Asfaltlegging, bulldoser

Det blir lukt av asfalt på noen av fylkesveiene i Troms til sommeren.

Foto: Anders Fehn / NRK

Behovet er større

Fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp), sier behovet er adskillig større. Det gjør det svært utfordrende å opprettholde standarden på de 3000 km fylkesvegene. Det er langt mindre penger håndtere vedlikeholdsetterslepet.

– Det er åpenbart ønskelig med en større økonomisk ramme, og muligheten til å gjøre enda mer. Stadige reduksjoner i rammetilskuddet til fylkeskommunen merked. Det siste kuttet på 10,6 millioner kroner for Troms fylkeskommune, som følge av stortingsforliket i desember mellom regjeringspartiene på statsbudsjettet, har ikke akkurat gjort situasjonen lysere, sier Prestbakmo.

Disse veiene får mest ny asfalt:

F 86 4 450 meter Andsvatn – Sørfossbogen
F 86 2 576 meter Finnfjordbotn – Finnsnes Sentrum
F 86 1 440 meter Gisund Bru Ø – SILSAND X861
F 86 1 460 meter SILSAND X861 – Silsand V
F 86 4 000 meter Svanelvdalen – Svanelvdalen
F 86 3 960 meter Hemmingsjord S – FINNFJORDBOTN X855
F 855 1 095 meter Karlstad
F 855 2 407 meter Engerud
F 858 1 183 meter Tømmerelv XE6 V – Tømmerelv V
F 858 1 120 meter Elvelund S – Elvelund S
F 858 1 080 meter Elvelund S
F 858 2 850 meter Elvelund S – Håkøybotn
F 861 1 900 meter Gibostad – Gibostad
F 862 1 500 meter XFv277 Husøy – XFv261 Stønnesbotn
F 862 1 226 meter Tromsøbrua
F 83 7 300 meter Bergseng bru – Straumen
F 84 1 900 meter Busletta – Tennevoll
F 84 1 400 meter Tennevoll – Hesjevik
F 849 2 000 meter Gåra – Borkenes
F 851 1 300 meter Fagertun
F 829 1 500 meter Skodbergvatnet

Disse strekninger kan få asfalt om pengene rekker til når vegvesenet får oversikt over hva det vil koste å legge all asfalten:

F 866 2 010 meter Flåten – Rassikringst N
F 862 3 641 meter Botnhamn FK – XFv277 Husøy
F 862 2 100 meter XFv277 Husøy – XFv261 Stønnesbotn
F 53 1 400 meter Kroken S – Skjelnan S

Det er fylkeskommunen som har bedt Statens vegvesen lage lista sett i forhold til trafikk og viktighet for næringstransport.

Vanskelig å opprettholde veistandarden

Video DARLIG-VEG-060410TR-171529-SI_TR.mp4

Etterslepet på veivedlikeholdet av fylkesveier er enormt.

Foto: Nyhetsspiller

Troms fylkeskommune, skriver i en pressemelding at det er svært viktig å kunne ivareta fylkets 3.000 km fylkesveg på en best mulig måte. Det er viktig for framkommelighet, utvikling av bo og arbeidsmarkedsområder, lokal samfunnsutvikling og næringsutvikling.

– Vi har et spesielt fokus på sjømatnæringen som et ledd i den vedtatte strategien «Fra kyst til marked»», sier fylkesråden.

Ber om program for å løse etterslep

Prestbakmo sier dagens situasjon og økonomiske rammer fra regjering og storting gjør dette svært vanskelig.

– Det er derfor svært viktig at regjering og storting i behandlingen av nasjonal transportplan 2018–2029 til våren, tar utfordringen fra landets transportetater om å opprette et nasjonalt etterslepsprogram for å løse landets store etterslep på fylkesvegene. Etterslepet er totalt nærmere 75–80 milliarder innen 2029, sier Ivar B. Prestbakmo.