NRK Meny

Lufttransport klager til ESA

Norsk Luftambulanse har fått enerett til å drive alle legehelikoptrene i Norge fra 1. juni 2018, men nå har ledelsen i Lufttransport bestemt seg for å klage inn denne avgjørelsen til konkurransetilsynet og ESA. Det sier Frank Wilhelmsen i Lufttransport til NRK. Lufttransport mener konkurrenten kan prise seg lavt fordi den som stiftelse har egne skatteregler og momsfritak. Wilhelmsen hevder at Norsk Luftambulanse priser ut andre tilbydere, noe som fører til en monopolsituasjon.