Luftfartstilsynet bygger opp egen avdeling etter mangedobling av droner

De siste årene har antallet droner i Norge hatt kraftig vekst, men det har også antallet henvendelser om farlig flyvning. Nå skal Luftfartstilsynet bygge opp en egen avdeling for ubemannet luftfart.

Drone

Droner i alle størrelser og fasonger med både 4,6 og 8 motorer blir stadig mer populære. Det byr på noen utfordringer, mener Luftfartstilsynet.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

I 2016 mottok Luftfartstilsynet 16 henvendelser om folk som hadde observert hendelser som de anså som ulovlige eller uønskede. I 2017 hadde dette tallet økt til 34 henvendelser.

– Godt over halvparten av klagene vi fikk inn i fjor gikk på flyvninger over og i nærheten av mennesker, sier seksjonssjef for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet, Bente Heggedal.

Ifølge luftfartstilsynet skjer nærflyvninger både på konserter, idrettsarrangementer og andre tilstelninger.

– Hvis dette skal bli trenden fremover, er jeg bekymret for sikkerheten til de som er på bakken, sier hun til NRK.

Noen av hendelsene er ifølge Luftfartstilsynet egnet til å forårsake skader på mennesker.

– Vi har heldigvis ikke hatt noen alvorlige ulykker enda. Vi frykter i verste fall at noen skal bli alvorlig skadet eller dø av det.

Bygger opp egen avdeling for ubemannet luftfart

Luftfartstilsynet er nå i ferd med å bygge opp en avdeling for ubemannet luftfart for å ha bedre kontroll.

– I årene som kommer, blir det flere tilsyn med dem som er registrerte eller har fått en flytillatelse av oss. I tillegg kommer vi til å være mye mer ute der folk flest flyr sin hyllevare. Da vil vi informere folk og stoppe ulovlig flyvning, sier hun.

Bente Heggedal

Seksjonssjef for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet, Bente Heggedal.

Foto: Luftfartstilsynet

De vil i sommer også ha en innsats til sommeren, når mange utenlandske turister tar med seg droner til Norge. Derfor har de gitt ut informasjonsmateriale til alle landets kommuner, som de håper vil bidra til økt kunnskap om droneflyvning i Norge.

– Betydelig økning i antall droner

– Det er ikke noe tvil om at det har vært en betydelig økning i antallet droner. I smått og stort må det være minst 100.000 droner i Norge, sier Heggedal.

Av profesjonelle droner er det solgt mellom 50.000 og 60.000 droner de siste tre årene, ifølge Luftfartstilsynet.

– Her går utviklingen fort. Det er vanskeligere å skille mellom det som er til privat og profesjonell bruk. Det har vært en mangedobling av droneflygere som har registrert seg hos luftfartstilsynet.

I januar 2014 var det rundt 200 registrerte piloter. I dag er det rundt 4.000 piloter som er registrerte droneoperatører hos Luftfartstilsynet, og de tror ikke interessen er minkende.

– Droner har kommet for å bli og dét skaper jo noen utfordringer. Det er mye luftrom å ta av i Norge, men de fleste bor og vil fly på samme sted. Så har det vært noen spesielle hendelser i nærheten av både flyplasser og mennesker, sier hun.