NRK Meny
Normal

Luftegården til politiet holder ikke mål – arrestanter luftes i sentrum

Politiet i Vest-Finnmark politidistrikt får kritikk i rapport for flere mangler. Et tilsyn i Hammerfest i september avdekket blant annet at det ikke var tilgang til dagslys i fyllearresten. Politimesteren lover å rydde opp.

Created by InfoDispatcher

KAN IKKE LUFTES: I denne bakgården til politihuset i Hammerfest luftes arrestanter til spott og spe fra naboer.

Den 10. september ble det gjennomført arresttilsyn i sentralarresten i Hammerfest, ved Vest-Finnmark politidistrikt. Tilsynet ble ledet av Politidirektoratet.

Morten Daae, hammerfest

LOVER UTBEDRING: Politimester i Vest-Finnmark politidistrikt Morten Daae lover å rette opp i manglene så raskt som mulig.

Foto: NRK

I Rapporten NRK har fått tilgang til kommer det blant annet frem at folk har sittet på glattcelle over de tillatte 48 timene. I drukkenskapsarresten er det ikke tilgang til verken dagslys eller klokker.

Tar kritikken på alvor

«Det er ikke klokke i cellene. Tap av tidsfølelse forsterker den mentale belastingen ved isolasjon og kan føre til ytterlige mentale lidelser. Den innsatte har tilgang til lesestoff og dette vil kunne være mental stimuli for å motvirke belastningen ved isolasjon».

Arresten i Hammerfest

KRITIKK: Et arresttilsyn i september i regi av Politidirektoratet avdekket flere mangler i sentralarresten i Vest-Finnmark politidistrikt.

Foto: Allan Klo / NRK

– Vi er kjent med det som står i rapporten, og skal gjøre det vi kan for så raskt som mulig å få rettet opp i det som står der. Men vi har en utfordring med arrestlokalene som gjør at vi må foreta en ombygging her i Hammerfest eller i Alta, sier politimester Morten Daae til NRK.

Les også: Regjeringen: Politiet må kutte 105 mill

Les også: – Mangel på samisktalende politi truer rettssikkerheten

Les også: Politi-lovbrudd kan bli lovlig

Manglende dagslys

Politimesteren sier det er av sikkerhetsmessige grunner at det ikke er dagslys på cellene.

– Tidligere «gjester» har prøvd å knuse glassteinen som er der. Derfor valgte vi å tette helt igjen. Det gjorde vi av hensyn til sikkerheten til de som skal sitte der.

Politimester Morten Daae mener at en ombygging av lokalene blir dyrt.

– Først og fremst for oss vil dette være en kostnad i forbindelse med ombygging. Vi må få et par celler der vi kan ha arrestanter over lenger tid enn et rent drukkenskapsopphold. Som vi ser her i Hammerfest er det gamle lokaler så det vil koste en del penger å bygge om.

Lufting

Statsadvokat Torstein Lindquister sitter i retten

UTFØRTE TILSYN: Statsadvokat Torstein Lindquister mener det er viktig å dokumentere hva som skjer i norske arrester.

Foto: Jan Riise Pedersen / NRK

Lufting er ikke forsvarlig i luftegården på grunn av innsyn fra naboer.

– Det har sammenheng med at arrestlokalene i Hammerfest ikke har gode luftemuligheter i direkte tilknytning til politihuset. I enkelte tilfeller har vi valgt å lufte arrestanter ute i byen, men det har da vært i samråd med arrestantene selv.

– Nå er Hammerfest politistasjon lokalisert midt i Hammerfest sentrum og vi har ikke så veldig mange muligheter hvis vi skal lufte arrestantene. Vi har ikke noen luftegård. Vi har en bakgård til politihuset som i utgangspunktet er en offentlig vei og hvor det også er innsyn fra nærliggende kontorlokaler, forklarer Daae.

Viktig tilsyn

Statsadvokat Torstein Lindquister var med på å utforme kritikken i rapporten. Han forstår politiets utfordringer.

– Dette er noe vi påpeker, men det er lite politiet kan gjøre med det i dag ut fra de fysiske forutsetninger som de har i dagens lokaler, mener Lindquister.

– Det er viktig å dokumenterer hva som skjer i politiarrestene. Det er eneste måten vi har for å vurdere at dette følges opp. Det skal være god nok journalføring, og her har vi påpekt at det var en del mangelfull journalføring.