Ludvigsens forsvarer: Derfor ble dommen anket

Svein Ludvigsens forsvarer Kai Vaag forteller hvorfor den tidligere fiskeriministeren mener retten har gjort feil. Ludvigsen ble i sommer dømt til fem års fengsel.

Kai Vaag

FORKLARER: Kai Waag, her i møte med pressen under rettssaken i juni, forklarer nå hvorfor hans klient Svein Ludvigsen anker dommen.

Foto: Petter Strøm / NRK

Kai Vaag sier det er ulike årsaker til at Svein Ludvigsen anker. Det gjelder blant annet lovanvendelsen og utmålingen av straff.

Den tidligere fiskeriministeren ble i Nord-Troms tingrett i juli dømt til fem års fengsel for å ha misbrukt sin stilling for å få sex. Det ble med det samme klart at han anker.

Denne uka nådde den juridiske begrunnelsen for anken statsadvokaten. Forsvarer Kai Vaag forklarer videre innholdet, slik:

– Når det gjelder lovanvendelsesspørsmålet, så mener vi tingretten har tatt feil når det kommer til at loven rammer det de har funnet bevist har skjedd, sier han.

Og utdyper:

– Både med tanke på det som går på misbruk av stilling, og at dette skal rammes som menneskehandel.

Troverdighet

Det er den ene siden av saken. Den andre siden handler om bevisbedømmelsen.

Vaag mener det ikke er grunnlag for tingrettens konklusjoner. Retten har trodd på det de fornærmede har forklart, og ikke på Ludvigsen.

– Tingretten har i det aller vesentligste funnet det klart at det de fornærmede har forklart er riktig. Det mener vi det ikke er grunnlag for, sier Vaag.

Det var med tre unge menn Ludvigsen ble dømt for å ha misbrukt sin stilling, da som fylkesmann i Troms, for å få sex med. Alle tre kom til Norge som unge asylsøkere.

Ole Magnus Strømmen

LIKELYDENDE: Bistandsadvokat Ole Magnus Strømmen mener anførslene i Ludvigsens anke klinger av noe han har hørt før.

Foto: Hans Christian Eide / NRK

En av dem er lettere psykisk utviklingshemmet. Hans bistandsadvokat Ole Magnus Strømmen sier at han ikke overrasket over anførslene i Ludvigsens anke.

I en SMS skriver han at de etter hans mening er «temmelig likelydende med det som ble anført i tingretten».

Videre skriver Strømmen at dommen etter hans syn er grundig og korrekt, både når det gjelder juss og hovedtrekkene i faktum.

Aktor Tor Børge Nordmo forteller at han har gått gjennom den juridiske begrunnelsen for Ludvigsens anke, uten å bli overrasket.

– For meg er dette som forventet. De har en jobb å gjøre som forsvarere. Ludvigsen har ikke erkjent straffskyld, og da er det forsvarerens jobb å prøve å underbygge det.

Kan avvises

Tre dommere skal se på saken, og avgjøre om det blir en ny behandling i lagmannsretten. Forsvarer Kai Vaag viser til at det er en åpning i loven for at lagmannsretten sier at de ikke skal se på saken på nytt.

Men det er strenge vilkår for å avvise en anke.

– Det ville været litt overraskende dersom de hadde kommet til en slik konklusjon. Denne saken bygger på en troverdighetsvurdering, og vi mener vi har sett på veldig mange omstendigheter som tilsier at dette er et riktig resultat, sier han.

Ludvigsen ble i tillegg til fengselsstraff dømt til å betale til sammen 743.000 kroner i erstatning til de fornærmede.

Også dette har Ludvigsen anket.

Ludvigsen i retten

IKKE TRODD: Ludvigsen forklarte seg i retten i juni, men ble ikke trodd.

Foto: Elin Fagertun

– Sikrer seg

Aktor Tor Børge Nordmo forteller at han har hatt mye å lese, da forsvarerens skriv har vært lengre enn ofte ellers. Dommen er anket fullstendig, som forventet.

– Da har man sikret seg at lagmannsretten vurderer også om den kan slippe inn for andre ting, om det ikke skulle slippe inn på hovedanførslene. Det er ikke noe særskilt ved det, sier han.

Nordmo og Waterloo

SOM FORVENTET: Aktor Tor Børge Nordmo sier ingen ting med Ludvigsens anke er uventet for ham.

Foto: Petter Strøm / NRK