Lover ikke penger til rassikring

Justisminister Tor Mikkel Wara lover ikke at forslaget til statsbudsjett inneholder penger til rassikring i Longyearbyen. Wara besøker Svalbard i dag og erkjenner at rassikring er viktig. – Klimaendringene skaper utfordringer på øygruppa, sier justisministeren. Forslag til statsbudsjett presenteres 8. oktober