Normal

Lover å få ned ventetida

I dag må elever i barneskolen vente ett år på utredning og hjelp fra PPT. Tromsø kommune lover å rydde opp.

Som tidligere meldt i Nordnytt, står om lag 240 barn i Tromsø i dag på venteliste for å få hjelp av pedagogisk-psykologisk tjeneste – PPT.

Ventetida er opp til ett år. Dette er et brudd på opplæringsloven, og barneombudet har bedt FN om å se på forholdene.

Nå forsikrer Tromsø kommune å få ned ventetida.

Vil legge om rutiner

Kommunalsjef i Tromsø Kari Henriksen sier blant andre skolene må se på sine rutiner:

– Skolene i Tromsø må gjøre et bedre forarbeid og prøve ut egne tiltak før de søker elever inn til Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Men PPT må også effektivisere egen praksis.

Utdanningsdirektør Ingrid Hernes hos Fylkesmannen sier de vil følge opp kommunens arbeid.