Lotto-penger til turisthytter

Halvparten av overskuddet fra en av neste års Lotto-trekninger skal gå til Den Norske Turistforenings hyttefond for å bidra til opprusting av turisthytter. Stortinget vedtok 8. desember pengetilskuddet fra en Lotto-trekning i 2018. Beløpet er imidlertid begrenset oppad til 15 millioner kroner, melder NTB. På bildet Dærta-hytta til Troms turlag.

Troms turlag
Foto: Linda Pedersen / NRK