Lørdagsavisa kan bli borte

Lokalavisa Nye Troms har sammen med seks andre norske lokalaviser valgt å droppe lørdag som utgivelsesdag på grunn av leveringstrøbbel. Lokalaviser over hele landet har de siste ukene opplevd store leveringsproblemer etter at selskapet Kvikkas overtok Postens ansvar for avisdistribusjon på lørdagene. Ifølge samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er distribusjonen i ferd med å normalisere seg, men det stoler ikke Nye Troms-redaktør Gjermund Nilssen på. Han vil heretter gi ut avis på fredager isteden for lørdager.