NRK Meny

Lokal betongproduksjon på Svalbard

All delmaterialer til betongproduksjon på Svalbard, med unntak av vann, fraktes i dag med båt fra fastlandet. Nå har Svalbards miljøfond satt i gang et prosjekt som skal avklare om det er mulig å benytte lokal stein til betongproduksjon. Hvis det blir mulig, vil det halvere mengden stein og grus som fraktes til Svalbard.