Livsviktige tjenester vil bli dyrere med Senja kommune

Om to og et halvt år er Lenvik historie. Ved utgangen av 2018 blir alle avtaler om å være vertskommune for interkommunalt samarbeid sagt opp.

Distriktsmedisinsk senter

Legevakt, kreftkoordinator og diabetesteam er tjeneter som det nå kan bli dyrere for småkommunene å kjøpe.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Rådmann Margrethe Hagerupsen i Lenvik er overbevist om at dette vil føre til en betydelig prisstigning for tjenestene.

– Uavhengig av hvem vertskommunen blir i framtida, vil interkommunale tjenester bli betydelig dyrere etter sammenslåingen mellom Lenvik og Tranøy. Alle avtaler må reforhandles, og da vil det bli regnet på en annen måte enn i dag.

Bare PP-tjenesten vil kunne bli 800.000 kroner dyrere for småkommunene, sier hun.

Avtaler opphører

I dag er Lenvik vertskommune for en rekke tjenester. Noen av tjenestene er bundet opp i felles avtaler med flere kommuner, som for eksempel Pedagogisk Senter, PP-tjenesten, Løkta og Senjalab.

I tillegg har kommunen avtaler med flere kommuner hver for seg. Det gjelder for eksempel legevakt, barnevern og samfunnsmedisin. Alle disse avtalene vil også opphøre.

– Lenvik kommune som avtalepart opphører. Dermed opphører også avtalene, sier Hagerupsen.

Forberedt på prisstigning

Sørreisa er én av kommunene som kjøper mange tjenester fra Lenvik:

– Vi er helt avhengige av interkommunalt samarbeid. Det gjelder både innenfor legevakt, jordmortjenesten, diabetesteam og kreftkoordinator. Her er vi prisgitt et fortsatt samarbeid, sier ordfører Jan-Eirik Nordahl.

Han er forberedt på at det i framtida kan bli dyrere å kjøpe dette fra en nabokommune.

– Vi har fått signaler om at de tjenestene vi har i dag, vil bli dyrere. Det tenker jeg vil være naturlig. Men jeg forventer en god dialog med den nye Senja-kommunen. Det videre samarbeidet vil jo også høste frukter av at vi er flere som samarbeide.

– Men har Sørreisa råd til en slik prisstigning?

– Vi blir nødt til å ta inn over oss at vi har sagt at vi skal stå alene. Det vil antakelig bety at vi må betale mer for de samarbeidene vi har.

Sørreisa kommune er en av svært få i Troms som fortsatt ikke har innført eiendomsskatt.

Vil det kunne bli aktuelt nå?

– Jeg skal ikke spå om framtida, men per i dag har vi ingen planer om å innføre eiendomsskatt, sier Nordahl.