NRK Meny

Liten fare for forurensing

Det er liten grunn til å tro at laksen vil ta skade av et sjødeponi fra gruvedrift i Repparfjord. Det mener Per Helge Høgås ved Sintef. Avfall fra gruver slippes ut på bunnen, mens laksen svømmer i den øvre del av sjølaget, forklarer han. Høgås leder et prosjekt der eksperter arbeider med å få mer kunnskap om nettopp sjødeponi.