Lettere å varsle om mobbing

UiT Norges arktiske universitet ønsker å gjøre det mer oversiktlig for studentene å melde fra om mobbing eller andre utfordringer de vil ta opp. Konkret vil de at det etableres regionale underutvalg ved studiestedene Tromsø, Alta, Harstad og Narvik. Årsaken er rapporten «Mobbing i høyere utdanning, fleip eller fakta» der det kommer frem at hver tiende student opplever å bli mobbet.