Russerne leter etter olje ved Svalbard

Russisk olje og gassnæring sier det svært gode muligheter for å finne olje og gass på sokkelen rundt Svalbard. De har skutt seismikk langs vestkysten av Spitsbergen.

Video Seismikk Svalbard

Det er nå mange som deltar i kappløpet etter olje- og gassressursene i nord. Et russisk selskap har nå skutt seismikk rett inntil land – på vestsiden av Svalbard. Det skjer i et område som ikke er åpnet for olje og gassvirksomhet.

– Vi har funnet meget interessante strukturer med hydrokarboner. Ut fra et geologisk synspunkt er dette et meget interessant område, sier Gennadiy Kazanin, generaldirektør i Marine Arctic Geological til NRK.

Han forteller at selskapet antar at det kan ligge opp mot 60 millioner tonn olje på sokkelen ved Svalbard. Nylig presenterte de resultatene en samlet norsk og russisk oljebransje.

Leter etter olje

Det russiske selskapet har fått tillatelse til seismikkskytingen fra norske myndigheter, som en del av et forskningsprogram.

Men nå sier russerne at de leter etter olje i området.

– Hvis man ønsker å bruke den infoen til å spekulere i om det finnes muligheter for strukturer lenger ned, får det stå for deres regning. Men dette er ikke å drive petroleumsvirksomhet, sier Ole Anders Lindseth, ekspedisjonssjef i Olje- og energidepartementet.

Arild Moe, seniorforsker ved Fridtjof Nansen-instituttet mener derimot den russiske oljeletingen kan bli et problem.

– Om et selskap tar seg til rette og gjør ting som bryter med vilkårene, kan det være noe andre selskaper også gjør. Får de lov, så skal vi også, mener Moe.