Lenvik vil kjempe for UKM

Lenvik vil kjempe for at Finnsnes skal ha fylkesfestivalen UKM også når Troms og Finnmark er slått sammen. Arbeiderpartiets Kai-Erling Ludvigsen tok opp saken i budsjettmøtet i Lenvik torsdag. Han ba om at saken blir tatt opp med fylkesrådet i Troms, men regnetrmed at Finnmark også vil kjempe for festivalen.Ordføreren lovet at saken blir fulgt opp over nyttår.