NRK Meny

Lenvik får pålegg

Lenvik kommune får flere pålegg etter at Arbeidstilsynet har undersøkt arbeidsforholdene for de ansatte i barnevernet og helsesøstertjenesten. Manglende opplæring til verneombudet, ansatte som ikke får jobbe i dagslys, og dårlige garderobeløsinger, var bare noen av funnene. Kommunen får nå frist til 15. januar med å rette opp i dette.