Lensmannskontoret på Skjervøy og Andselv består

Etter å ha fått innspill fra folket, la politimester Ole B. Sæverud fram sitt endelige forslag til nye Troms politidistrikt torsdag.

Skjervøy i Nord-Troms

Skjervøy får, etter mange diskusjoner og drøftinger, fortsatt ha lensmannskontor.

Foto: ØYSTEIN ANTONSEN / NRK

Politidistriktene i Norge er i gang med arbeidet med å tilpasse seg nærpolitireformen som Stortinget har vedtatt. Det er den største reformen for politiet, og målet er å ha likere tjenester og å være mer profesjonell.

Da Troms politidistrikt la fram sitt forslag i oktober, ble det klart at de ville redusere fra 13 til 8 tjenestesteder i fylket. Nå har politimesteren strekt seg til ti tjenestesteder.

– Det har kommet veldig mange høringssvar, sa politimester Ole B. Sæverud på torsdagens pressekonferanse.

Blant de foreslått nedlagte var Skjervøy, noe som skapte sterke reaksjoner. I det nye forslaget er derimot Nordtromskommunen spart, og består som i dag, sier Sæverud.

Skjervøysamfunnet jubler

Skjervøy er det tettest befolkede stedet i Nord-Troms, og både regionrådet og Troms fylkeskommune har støttet kravet fra Skjervøy kommune om å få ha et lensmannskontor også i framtiden.

– Jeg er utrolig glad, sier ordfører Ørjan Albrigtsen.

– Det så utrolig mørkt ut i begynnelsen, og det var få som hadde tro på oss. Men underveis så jeg at det kunne bære rett vei.

Han forteller at både ansatte i politiet og hele skjervøysamfunnet jubler for seier i dag.

– Ikke bare blir politiet bedre av det, men det sikrer også statlige arbeidsplasser. Vi får samme bemanning som i dag, så vi er storfornøyd, sier Albrigtsen.

Nye Troms politidistrikt desember

Fem distriktsenheter

I tillegg ble kontoret på Storslett foreslått flyttet til Sørkjosen i oktoberversjonen av den geografiske strukturen. Også dette ble det stor debatt om, og nå har politimesteren snudd.

– Vi flytter hovedkontoret tilbake til Storslett. Vi lar også kontoret på Andselv bestå, men vil ha Setermoen som hovedsete, sier Sæverud.

I nye Troms politidistrikt er hele Troms fylke samlet, og gamle Midtre Hålogaland politidistrikt splittet mellom Nordland og Troms.

De nye foreslåtte tjenestestedene i fylket er Storslett, Skjervøy, Skibotn, Tromsø, Storsteinnes, Andselv, Finnsnes, Setermoen, Hamnvik og Harstad.

De som foreslås lagt ned er Salangen lensmannskontor, ETS lensmannskontor på Evenskjer og Kvæfjord lensmannskontor på Borkenes.

Ordfører i Salangen, Sigrun Wiggen Prestbakmo mener reformforslaget mer tar for seg geografi enn innholdet i tilbudet. Hun mener Stortinget og Politidirektoratet må ta tak i nærpolitireformen, og sørge for at intensjonen blir fulgt opp.

– Jeg vil ha et møte med politidirektøren for å beskrive våre behov for polititjenester. For det er kalt nærpolitireformen, men det ser vi lite av, sier Wiggen Prestbakmo.

Politimester Ole B. Sæverud legger fram sitt endelige forslag til nye Troms politidistrikt

Se pressekonferansen i opptak her.

Inndelt i distrikt

Tromsø politistasjonsdistrikt omfatter Tromsø politistasjon og dekker Tromsø og Karlsøy.

Nord-Troms lensmannsdistrikt omfatter Storslett, Skjervøy og Skibotn lensmannskontorer og administreres fra Storslett. Distriktet dekker Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen.

Finnsnes lensmannsdistrikt omfatter Finnsnes lensmannskontor, og dekker Berg, Torsken, Tranøy, Dyrøy, Sørreisa og Lenvik.

Midt-Troms lensmannsdistrikt omfatter Storsteinnes, Andselv, Setermoen og Hamnvik lensmannskontorer, og administreres fra Setermoen. Distriktet dekker Balsfjord, Målselv, Bardu, Ibestad, Salangen, Lavangen og Gratangen.

Harstad politistasjonsdistrikt omfatter gamle Kvæfjord og Skånland lensmannsdistrikt, og administreres fra Harstad. Distriktet dekker Harstad, Kvæfjord og Skånland.

Politimesteren sender torsdag tilrådningen til Politidirektoratet. De har beslutningsmyndighet, og skal avgjøre den nye lokale tjenestestrukturen i midten av januar 2017.