Lenket seg fast: – Vindmølleparken må stoppes

Reindriftsutøver Risten Turi protesterer mot det som omtales som Nord-Europas største vindkraftutbygging i friluftsområdet Kvitfjell og Raudfjell i Troms.

Risten Turi

PROTEST: Onsdag satte reindriftsutøveren lenkene fast i en anleggsmaskin på Kvitfjell i et forsøk på å stanse arbeidet med vindmølleparken. Hun frykter utbyggingen skal ødelegge livsgrunnlaget til familien.

Foto: Lisa Rypeng / NRK

Onsdag lenket hun seg fast til en flere titalls tonn anleggsmaskin fra entreprenøren Risa AS, som arbeider for utbyggeren Nordlys vindmøllepark på Kvitfjell og Raudfjell. Et område hvor Risten Turis 300 rein, samt en annen families rein, beiter vinterstid.

– Fordi jeg vil at de skal stoppe arbeidet. Disse fjellene er vinterbeite og kalvingslandet vårt. Utbyggingen ødelegger for fremtiden for reindriften vår.

Tirsdag ble det kjent at Tromsø kommune har anmeldt utbyggerne for ulovlig forurensing.

– Da tenkte jeg at dette går ikke an. Flere må få opp øynene, for her er det noe galt, sier Risten Turi.

Onsdag er det også klart at politiet vil etterforske saken. Selskapet sier de ikke kjenner til – eller har funnet – noen form for utslipp.

Risten Turi

SISTE UTVEG: – Vi har snakket og snakket, vi har skrevet brev og deltatt på møter. Og det er ingen som hører på oss. Da blir siste utveg å lenke meg fast og si de må stoppe, sier Risten Turi.

Foto: Lisa Rypeng

– Har aldri ønsket vindmølleparken her

Kommunen har fått varsel om påstått utslipp av hydraulikkolje i anleggsområdet. Både kommunen og beboere i området frykter dette vil påvirke drikkevannet.

Det er rundt 200 beboere i bygda Kattfjord. Flere møtte opp under dagens demonstrasjon, og forteller om opp til 150 kjøretøy til og fra anleggsområdet i døgnet – dag og natt.

Veien går også forbi Kattfjord skole og barnehage.

Unni Yttergård sier hun har kjempet mot vindmølleplanene helt siden 2005, og sier lokalbefolkningen som har vært imot har mistet troen på demokratiet.

– Vi støtter familien. Vi har aldri ønsket vindmølleparken her, og vi har sett at det har vært så mye feilbehandling i denne saken. Jeg stoler ikke på forvaltningen, og mener vi er blitt overkjørt. Alle har jo klaget; reiselivsnæringen, innbyggerne, utmarkslaget, reindriftsnæringen, skilaget, kommunen og fylkesmannen. Og nå tar de hele fjellet. Folk har elsket disse vannene, fjellene, folk har fisket og gått på ski her. Nå er det stopp, sier Yttergård.

Aksjon Kattfjord

AKSJONERTE SAMMEN: Folk fra bygda i Kattfjorden, Miljøorganisasjonen Neptune Network og reindriftsfamilien til Risten Turi stilte seg på linje for å forsvare det de ser som en uforsvarlig inngripen i naturen.

Foto: Lisa Rypeng / NRK

Fant sprengtråder i marka

Reindriftsnæringa hadde for lengst inngått avtale med utbygger om kompensasjon for vindkraftanlegget, til sammen rundt 6 millioner kroner, da Risten og familien flyttet reinflokken sin til Kattfjord i 2015.

Ristens familie har siden fått 300.000 av utbygger til såkalt «avbøtende tiltak» ved flytting av en vei og oppsetting av et gjerde. Risten Turi sier det var nødvendig for familien for å få penger til gjerdet, men da bestemmelsen om vindmøller kom var de maktesløse.

Hun sier hun er klar over at hun saboterer for seg selv med onsdagens aksjon.

– Men beiteland er viktigere enn penger for meg. Dette er en prinsippsak. Norske myndigheter har signert FNs deklarasjon om urfolks rettigheter som skal sikre at reindriftsnæringen får muligheten til å si ja eller nei til slik utbygging – før myndighetene godkjenner den, sier hun til NRK.

Under onsdagens aksjon var også miljøorganisasjonen Neptun Network til stede. Frank Hugo Storelv tok vannprøver fra en bekk for å kunne analysere innholdet.

– Vi har også funnet sprengtråd som utbygger har brukt under sprengningsarbeidet. Slike sprengtråder oppløses og havner i jorda. I tillatelsen de har gjelder nulltoleranse for forurensning. Hvis vi finner ut at konsesjonen på miljøsiden er brutt, så vil vi definitivt anmelde dette til politiet, sier Storelv.

Aksjon Kattfjord

LEDNINGER: Prosjektleder for vindmølleparken sier ledningene i marka ikke vil bli liggende lenge.

Foto: Lisa Rypeng / NRK

Har lett etter påstått oljelekkasje

Prosjektleder for Nordlys vindmøllepark, Stephan Klepsland, har tidligere sagt til NRK at drikkevannet trolig er grumset på grunn av avrenning fra anleggsdriften, men at det ikke representerer helsefare.

Onsdag sier han at de har vært kjent med at enkelte ville ta turen til anleggsområdet for å demonstrere.

– Vi har forståelse for at anleggsarbeid skaper utfordringer for reindriften, men når vi kommer til driftsfasen er det eksempler på at det kan fungere uproblematisk. De er i sin fulle rett til å aksjonere.

Anleggsarbeiderne la ned arbeidet da de ble kjent med aksjonen, slik at demonstrasjonen kunne foregå på en forsvarlig måte.

Han sier ledningene blir ryddet opp fortløpende, og at de ikke vil bli liggende når arbeidet er ferdig.

Prosjektlederen bekrefter at kommunen i september orienterte om at de hadde blitt varslet om et påstått utslipp på 200 liter olje eller diesel på 3–4 forskjellige steder.

Det ble undersøkt på bakgrunn av den informasjonen selskapet da hadde, uten å finne noe, sier han. Det skal også brannvesenet ha gjort, også uten å finne noe, sier han.

Frank Hugo Storelv i Neptun

VIL OGSÅ ANMELDE: Leder for Miljøorganisasjonen Neptune Network, Frank Hugo Storelv.

Foto: Lisa Rypeng / NRK

– Forbauset over anmeldelsen

At kommunen har anmeldt selskapet til politiet for ulovlig forurensing betegner han som spesielt.

– Avtalen med kommunen var at de skulle komme tilbake til oss dersom de hadde noen konkrete steder der det skulle ha lekket olje. Jeg synes det er spesielt at kommunen ikke har kommunisert med oss før de leverte inn en anmeldelse.

Hvis utslippet hadde vært reelt ville det vært i alles interesse om vi kunne ha lokalisert det og ryddet opp tidlig, sier Klepsland.

– Vi er egentlig veldig forbauset over måten det har blitt håndtert på, sier han.

Selskapet har ikke blitt kontaktet av politiet, og har nå bedt om innsyn i anmeldelsen. Han sier de jevnlig tar vannprøver av alle vassdragene, sender rapporter til kommunen, og vil intensivere arbeidet med disse fremover.