Lengre anbudsperioder kan løse problemene i fergetrafikken

Mangel på ferger i nord går utover stabiliteten på rutene. Torghatten Nord mener anbud bør inneholde krav om utbytting av ferger.

Gassferga Værøy på vei inn Bodø havn

Mangel på ledige ferger om sommeren sinker trafikken på flere samband i nord. Her er gassferga Værøy på vei inn Bodø havn.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Mangel på ledige ferger i toppsesongen om sommeren sinker trafikken på flere samband.

Det går igjen ut over trafikantene i Troms og Nordland, som må vente i timevis i kø, mener rederiet Torghatten Nord.

– I sommer har det vært ekstra prekært på grunn av økt trafikk. Alt av supplerings- og reserveferger har vært i bruk i andre samband hos respektive rederier. En del ferger landet rundt er i tillegg utrangert på grunn av alder og ukurant størrelse, sier driftssjef Bendix Klykken i Torghatten Nord til NRK.

– Anbudsperiodene må forlenges

Bendix Klykken

Bendix Klykken, driftssjef i Torghatten Nord, ønsker lengre anbud på fergedrift i Nord-Norge.

Klykken mener problemet kan løses ved at oppdragsgiverne forlenger anbudsbudsperiodene. Han mener de nye anbudene også må inneholde krav om utbytting av ferger for å få inn nye brukbare ferger.

– Oppdragsgiverne, om det er en fylkeskommune eller Statens vegvesen, bør forlange anbud slik at de går over minst åtte år. Da stiller de fleste rederiene likt til å levere anbud. Når det bygges nye ferjer vil fartøy som skiftes ut fra ett samband kunne settes inn som suppleringsferge på en annen fergestrekning, mener driftssjefen.

Klykken sier at særnorske regler gjør det vanskelig å leie ferjer fra utlandet.

– Det er i noen få ferger til salgs, men disse er ikke ferdigbygde ennå.

Fylkeskommunen erkjenner problemet

Fylkesråd for samferdsel i Troms, Ivar B. Prestbakmo, erkjenner problemet. Han er på ferie i utlandet, men skriver i en SMS at Troms fylkeskommune legger opp til lengre anbudsperioder, slik Torghatten Nord ønsker.

Dette kommer opp som egen sak i fylkestinget i oktober, i forbindelse med nye anbud som skal legges ut.

Klykken mener det er behov for en større ferge på for eksempel sommersambandet Botnhamn-Brensholmen.

– I dag har vi kun én ferge som går her, og den er ikke stor nok. På sambandet Andenes - Gryllefjord er det også behov for en større sommerferge, og det hadde vært ønskelig med en suppleringsferge av en viss størrelse i Vesterålen og Nordland. Her er det stor trafikk, sier han.

Ifølge Klykken koster det minst 250 millioner kroner å kontrahere en standardferge med plass til 50 biler.

– Men det avhenger av hvilket land den er bygget i.