Lei av å gjete byreinen alene

Hammerfestordfører Alf E. Jakobsen er lei av å hanke inn rein, som har kommet seg på innsiden av reingjerdet i byen.

Alf E. Jakobsen styrer i Hammerfest

Ordfører Alf E. Jakobsen er lei av å gjete rein, og ber nå reindrifta selv ta i et tak.

Foto: Allan Klo

I snart 7 år har hammerfestordfører Alf E. Jakobsen selv jaget vekk rein fra byområdet. Natt til mandag var han ute i ni timer totalt, og fikk jaget 25 dyr ut av byen.

– Jeg startet i Indrefjord og gjette ut helt til Fuglenes. Jeg slet litt, så det er enda noen dyr igjen, sier Alf E. Jakobsen til NRK.

Ordføreren er lei av å gjete rein i området rundt byen aleine.

Ser sjelden gjetere

Han sier det er greit at de skal være med å gjøre noe. Nå mener han likevel at reindrifta også sjøl må ta tak.

Ifølge Jakobsen er det sjeldent han ser noe til gjeterne fra det lokale reinbeitedistriktet.

– De sier sikkert at - ja, de har vært mye mer og gjett, men det er nå rart man ikke treffer mer på dem, sier Jakobsen.

Reingjerde rundt Hammerfest

Det er stadig rein som kommer seg gjennom gjerdet som er satt opp i nærområdet rundt Hammerfest.

Foto: Piera Balto

Ber reineierne ta ansvar

Han er selv ofte ute, både morgen, kveld og natt og gjeter og ser jo de samme dyrene som går i lang tid.

– Jeg mener veldig klart at nå må også reineierne og gjeterne ta sitt ansvar, sier ordføreren bestemt.

De har en varslingstelefon hos politiet. Når de varsler reineierne videre, så skulle neste trinn være at da dro reineierne selv ut og tok ut de dyrene som folk har varslet politiet om.

– Det har vi en avtale på, sier Jakobsen.

Reinbukker

Reinbukker ute på sommerbeite.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK