NRK Meny
Normal

Legger ned skolelinjer i Finnmark

– En årviss handling, sier fylkesråden.

skole politikk

Flere klasser på de videregående skolene i Finnmark har for få søkere til at de kan drives videre.

Foto: Nyhetsspiller / NRK

På grunn av få søkere blir tre linjer på de videregående skolene i Finnmark lagt ned fra høsten av.

Det er Vg1 Kokk og restaurant i Vardø, Vg2 kokk- og servitør i Nordkapp og Vg2 lakk- og karosserifag i Kirkenes.

I dag kom Finnmark fylkeskommune med søkertallene til de videregående skolene i fylket. Totalt 3251 personer har søkt om skoleplass, men ikke alle får gå der de ønsker.

Lisbeth Isaksen

Å måtte legge ned VGS-linjer har blitt en årviss sak for fylkesråd for kompetanse Lisbeth Isaksen (SV).

Foto: Jørn Losvar/FFK

Fylkesråd for kompetanse, Lisbeth Isaksen (SV) sier dette er et kjent problem med for få søkere til enkelte linjer i Finnmark.

– Det er noen skoler og linjer som gang på gang opplever at søkertallene er lave. Også i år så har vi linjer hvor søkertallene er under den grensa som fylkeskommunen har satt og dermed så må vi legge ned linjene.

Tror det vil skje igjen

I år er ikke første gangen det rokeres i linjesammensetningen på de videregående skolene i Finnmark.

I fjor ble noen kutt avverget etter at kommunaldepartementet oppdaget en regnefeil i fordelingsnøkkelen for støtte til fylkeskommunene.

Også tidligere år har forslag fra administrasjonen om linjekutt blitt omgjort av fylkestinget. Isaksen utelukker ikke at det kan skje igjen.

– Det må eventuelt bli opp til hovedutvalget for kompetanse eller fylkestinget å vurdere endringer, men da må det gjøres innenfor de økonomiske rammene vi har.

Har man for mange like skoletilbud i fylket?

– Det er noe av det vi strever med å finne ut av, om vi har for marginale tilbud enkelte steder. Vi kommer nok aldri til å treffe helt når det gjelder forholdet mellom tilbud og søkere, men jeg mener vi har truffet rimelig bra i år. Det er tross alt få berørte linjer.