Legger ned Senjehesten asylmottak

UDI ikke fornøyd med driften på det omstridte mottaket.

Senjehesten asylmottak

Senjehesten asylmottak på Senja legges ned på grunn av færre asylsøkere, og fordi UDI ikke er fornøyd med operatøren.

Foto: NRK

Utlendingsdirektoratet (UDI) har bestemt at asylmottaket Senjehesten i bygda Skrolsvik i Tranøy kommune på Senja i Troms skal avvikles.

UDI har sagt opp kontrakten og avviklingen av asylmottaket på det gamle militærfortet vil skje innen tre måneder.

Fått mye kritikk

Det har i år vært en stor nedgang i antall mennesker som har søkt asyl i Norge, og det gjør at UDI trenger færre asylmottaksplasser. Men det er ikke den eneste grunnen til at de sier opp kontrakten med mottaket i Tranøy.

Senjehesten har vært omstridt og kritisert for dårlige boforhold og svært lang avstand til nærmeste by.

UDI er ikke fornøyd med hvordan asylmottaket har blitt driftet.

– Våre tilsyn ved mottaket har vist at driftsoperatør har hatt problemer med å få opp kvaliteten på driften, kommunikasjonen med beboere og nærmiljø og et for tynt aktivitetstilbudet. Summen av dette gjør at vi nå avvikler driften, sier avdelingsdirektør Anne Siri Rustad i UDI.

Ble landskjent

Hun sier at det er med tungt hjerte at de avvikler asylmottaket i Tranøy, og hun tenker da spesielt på tap av lokale arbeidsplasser.

– Vi er godt fornøyd med hvordan Tranøy kommune har lagt forholdene til rette slik at asylsøkerne har fått et godt tilbud. Det viser hvordan en forholdsvis liten kommune kan gi et viktig bidrag i arbeidet med å gi asylsøkere et botilbud, understreker Anne Siri Rustad.

Mottaksleder Dag Olsen sier til NRK at dette ikke kom overraskende.

Asylmottaket ble landskjent i forbindelse med NRK-dokumentaren «Himmelgrå»

Brennpunkt-dokumentaren handlet om bygda Skrolsvik på Senja med 80 innbyggere. De sa ja til å ta imot 40 asylsøkere, men måtte mot folkeviljen ta imot et asylmottak med 100 plasser.

Dokumentaren viser hvordan et selskap som er teknisk konkurs får kontrakt for å drive mottaket Senjehesten, og hvilke problemer dette påfører lokalbefolkningen og asylsøkerne.

Se tidligere TV-reportasje: Misfornøyd med asylmottak:

Asylsøkerkvinner protesterte på Senja
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.