Avslutter Introfondet i Tromsø - oppretter nytt kulturfond i Troms

Troms fylkeskommune vil ikke lenger gi penger til kulturnæringsfondet Intro. I stedet opprettes et fond for kulturnæringa i hele fylket.

Line Miriam Sandberg
Foto: Marit Garfjeld / NRK

Line Miriam Sandberg, fylkesråd for kultur sier dette blir et løft for kulturlivet i hele Troms.

– En kommuneoverstigende satsing vil løfte mulighetene for utøver i hele Troms. Ved å utvikle piloten fra Tromsø til et prosjekt for hele fylket, og bygge videre på det, vil fylkeskommunen styrke det som har vist seg å være en nødvendig og riktig satsing, sier Sandberg.

Tromsø kommunes introfond var et pilot prosjekt som ble startet i 2010. Fondet har gitt penger til ulike prosjekter i kulturnæringen i Tromsø, og delt ut til sammen 50 millioner kroner i støtte.

Da prøveperioden for fondet var over ved nyttår, søkte kommunen om 19 millioner kroner i RDA-midler for å videreføre prosjektet i Intro II, der også Harstad og lensvik skulle innlemmes i ordningen.

Denne søknaden blir avslått av fylkeskommunen med begrunnelse i at de i stedet vil videreføre intensjonene bak Tromsø kommune sitt prosjekt i et nytt fond.

Dette fondet skal dekke hele fylket, og får bevilget ti millioner kroner fra fylkesrådet og RDA.

Det nye fondet skal bli en permanent ordning, og styres av Innovasjon Norge.

– Innovasjon Norge har større muligheter til å bevilge større beløp og penger over flere år, enn det et kommunalt næringsfond kan. De kan også lettere beg\handle enkeltsaker, sier Sandberg.

Fylkesråden mener at dette fondet viser at fylkeskommunen vil satse på kulturnæringen.

– Det er trist at usikkerheten rundt søkingen til RDA skaper inntrykk av at fylkeskommunen ønsker å avvikle satsingen på kulturnæringen i Troms, når vi tvert imot har vedtatt en kulturnæringsplan som vi er forpliktet til å følge opp og videreføre, sier Sandberg.