Legger ned 11 akuttmottak på kort tid

Innen begynnelsen av april skal de elleve akuttmottakene for asylsøkere som ble opprettet i Troms i høst legges ned. Det er foreløpig usikkert hvor de 890 asylsøkerne i Troms vil bli plassert videre.

Asylsøkere KIRKENES

Asylsøkere som ankom Kirkenes i Finnmark i november 2015. Nå går kontraktene for akuttmottakene i Troms ut.

Foto: Cornelius Poppe, / NTB scanpix

Kontraktene med fire av de elleve akuttmottakene har allerede gått ut. Videre frem mot 4. april går kontraktene ut med de resterende syv mottakene som ble opprettet da antallet flyktninger til Norge økte i høst.

Dermed må UDI finne nye plasser for totalt 890 asylsøkere i Troms i løpet av kort tid.

– Vi jobber nå med å få asylsøkerne plassert inn i ordinære mottak så fort som mulig. For å få det til prioritere vi å bygge opp den ordinære mottakskapasiteten, forteller rådgiver Tone Andersen Berg ved UDI, region Nord.

11. desember gikk fristen ut for en anbudskonkurranse for ordinære mottak i Nord-Norge ut.

– Vi har blant annet fått tilbud fra flere i Troms, mer kan jeg ikke si. Nå jobber vi med å behandle søknadene, sier Berg.

Det er imidlertid ikke sikkert at alle asylsøkerne som er i Troms i dag, får bli værende i fylket.

– De vil bli flyttet ut etter hvert som vi får nye plasseringer rundt om i landet. Derfor kommer det helt an på hvor mange plasser vi får i orden i Troms de nærmeste månedene, sier Tone Andersen Berg.

Like før nyttår kom regjeringen med forslag til innstramminger i asylpolitikken.

Tone Andersen Berg i UDI kan ikke si noe om hvor mange av asylsøkerne som er kommet til Troms som vil bli utvist.

Hun er dermed tydelig på at UDI er godt fornøyd med responsen de fikk da behovet for akuttmottaksplasser meldte seg i høst.

– Vi er imponert over interessen som har vært for å stille opp i en slik akutt situasjon.