Legger ikke ned i Troms

UDI legger ikke ned flere mottaksplasser i Troms i denne omgang. Flere mottak i landet har blitt lagt ned siste året på grunn av lavere tilstrømning av asylsøkere til Norge. Nå legges ytterligere åtte ordinære mottak og ni mottak for enslige mindreårige asylsøkere ned, men mottakene i Troms består. Troms har per i dag fire ordinære mottak og to mottak for enslige mindreårige. Målselv mottak ble besluttet nedlagt i januar, og i fjor ble Tromsø mottak nedlagt.